Cenik

Cene določimo glede na lokacijo in število udeležencev

REDNE VAJE (potekajo od septembra do junija)

- otroci 20€ - 30€ (4 vaje)

- družabni 38€ - 42€ (4 vaje)

- arg.tango 38€ - 40€ (4 vaje)

- razvedrilne urice 15€ - 25€ (4 vaje)

OSTALO:

- individualne ure 35€/uro (pri zakupu 5 ur 20% popusta)

- poročni tečaji 35€/uro (pri zakupu 5 ur 20% popusta)

- valete 30€ - 40€/uro (odvisno od programa in števila ur)

- občasne delavnice, cena po dogovoru

Pokličite me: Kontakt